,,STĘŻYCA" Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. jest fimą górniczą specjalizującą się w wydobyciu i przerobie kruszywa naturalnego. Działamy jako spółka rodzinna ze 100% kapitałem polskim a nasze tradycje w branży górniczej  sięgają roku 1991. Proces wydobywczy prowadzony jest obecnie w kilku zakładach umiejscowionych w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego.

Eksploatowane złoża mają bardzo korzystną lokalizację w bezpośredniej bliskości miasta  z różnych jego stron - Kłodawa, Różanki , Brzozowiec, Maszków (Gmia Krzeszyce) - co powoduje minimalizację kosztów transportu naszych produktów do prac prowadzonych w mieście i jego pobliżu.
Materiały z naszych żwirowni były i są wykorzystywane w większości budów -dużych i małych - realizowanych w rejonie Gorzowskim. Posiadamy nowoczesny park maszynowy umożliwiający wydobycie i przerób kruszywa zarówno w procesach suchych jak i mokrych. Pozwala nam to oferoweć szeroki asortyment wysokiej jakości produktów.

Nowoczesne zaplecze techniczne, długoletnie doświadczenie i solidność  sprawia, że jesteśmy wiodącym producentem piasków, kruszyw i innych surowców  budowlanych w regionie lubuskim. Otwarci jesteśmy na współpracę zarówno z dużymi odbiorcami jak i klientami detalicznymi starając się spełniać wszystkie oczekiwania.
 
PREZES
Jerzy ŁOCHOWICZ


Spółka uzyskała dotację w  ramach
LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007 - 2013


Priorytet II
„Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”

Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”

na realizację Projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności  firmy „STĘŻYCA”
Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. poprzez wzrost inwestycji  i  poprawę norm jakości kruszyw”

W ramach Projektu Spółka zakupiła specjalistyczne maszyny i urządzenia do wydobycia kruszyw.